Small Code - Školica programiranja za decu, Scratch, HTML. Naučimo decu kako da programiraju i razmišljaju kao programer
.

Andrijana

Meda šeta Penal